Tiráž

ANDROS AUSTRIA GESMBH

Porzellangasse 21/OG1/Top 1

1090 Vídeň – Rakousko

Tel : +43 (0) 1 712 07 00

E-Mail: info@andros-fruit.eu

Obchodní rejstřík: FN 423232a, Obchodní soud ve Vídni

DIČ: ATU 69012506

Předmět činnosti: velkoobchod potravin

Člen Hospodářské komory Vídeň

Zapsán v seznamu firem „Firmen A–Z Hospodářské komory Rakousko

Kontrolní úřad podle rakouského zákona o elektronickém obchodování (ECG): Úřad městské části IX. městského okresu, Vídeň

Obchodní a profesní předpisy: živnostenský zákon z roku 1994, dostupný na www.ris.bka.gv.at

Webové stránky https://androssogoodsoveggie.cz mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Společnost ANDROS nenese odpovědnost za obsah ani úkony, které mohou na stránkách uživatelé provádět.

Spotřebitelé mohou své stížnosti řešit na platformě EU pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu/odr

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů

Těší nás váš zájem o naše online služby a naši společnost.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro společnost Andros Austria GmbH.

Ochranu osobních údajů týkajících se vás jako uživatelů našich online služeb bereme velmi vážně. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek a využíváním jejich funkcí, např. možnosti nás kontaktovat (dále jen souhrnně „webové stránky“).

Kdo je správcem osobních údajů a na koho se mohu obrátit? Webové stránky provozuje společnost Andros Austria GmbH, se sídlem Porzellangasse 21/OG1/Top 1, 1090 Vídeň, Rakousko. Společnost Andros odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že chcete uplatnit svá práva, oznámit porušení ochrany osobních údajů, předat podněty nebo stížnosti týkající se zpracování osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas, obraťte se prosím na naše pověřence pro ochranu osobních údajů:

Andros Austria GmbH

Porzellangasse 21/OG1/Top 1

1090 Vídeň

Tel : +43 (0) 1 712 07 00

Které osobní údaje zpracováváme?

V závislosti na obchodním vztahu zpracováváme následující osobní údaje:

kontaktní údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, oslovení/pohlaví/titul, datum narození, státní příslušnost), korespondenci.

Osobní údaje získáváme např. v rámci osobního kontaktu, z vizitek nebo z kontaktního formuláře.

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme dále následující kategorie osobních údajů:

Údaje o internetovém protokolu,

jako je vaše IP adresa včetně podrobností o vaší návštěvě našich webových stránek, například datum a čas, status a množství přenesených dat, informace o prohlížeči, který používáte (typ prohlížeče a číslo verze), informace o webové stránce, ze které jste na naše webové stránky přišli. Společnost Andros tyto údaje ukládá do souboru protokolu při každém vyvolání stránky, bez jakýchkoli dalších informací, jako jsou informace o poskytovateli internetu. Tyto údaje společnost Andros zpravidla nemůže přiřadit jednotlivým, identifikovatelným osobám, ledaže by existoval konkrétní důvod, např. podezření na porušení právních předpisů.

Cookies,

pro rozšiřování rozsahu funkcí webových stránek a pro pohodlnější interakci uživatele s webovými stránkami. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači. Většina souborů cookie, které společnost Andros Austria GesmbH používá, je z vašeho pevného disku smazána po ukončení relace (session cookies). Společnost Andros Austria GesmbH dále používá tzv. trvalé cookies, které zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují vás při příští návštěvě znovu poznat. Ukládání souborů cookie ve svém koncovém zařízení můžete zabránit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, používá společnost Andros Austria GesmbH následující kategorie osobních údajů:

pohlaví, jméno a příjmení, e-mailovou adresu a váš požadavek; pokud nám sdělíte svou adresu a telefonní číslo, pak také tyto osobní údaje. Pokud nám zašlete své fotografie, můžeme shromažďovat vaše biometrické údaje, které na základě tvaru vašeho obličeje umožňují jasnou identifikaci a také poskytují odkazy na váš etnický původ, náboženství nebo zdraví (např. barva pleti, pokrývka hlavy nebo brýle).

Google Analytics:

Společnost Andros Austria GesmbH používá na svých webových stránkách nástroj Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies. Informace o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vytvářené pomocí cookies se přenáší na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv pro společnost Andros o vašich aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. Také Google předává tyto informace v případě potřeby třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto osobní údaje na zakázku společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče. Společnost Andros Austria GesmbH však upozorňuje, že v takovém případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli s budoucím účinkem vznést námitku. Shromažďování osobních údajů generovaných soubory cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek ze strany společnosti Google můžete dále zabránit, pokud si stáhnete a instalujete plugin pro webový prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Společnost Andros Austria GesmbH používá nástroj Google Analytics za účelem analýzy používání našich webových stránek a jejich průběžného zlepšování. Získané statistiky nám pomáhají zlepšovat naši nabídku a zatraktivnit ji pro vás jako uživatele. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. K jakým konkrétním účelům používá společnost Google vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Odkazy

Online služby společnosti Andros Austria GmbH mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Společnost Andros Austria GmbH nemá vliv na dodržování ochrany osobních údajů poskytovateli propojených webových stránek. O zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů propojených webových stránek se prosím informujte přímo na jejich stránkách.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Naše společnost a příp. pověření zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely:

 • správa uchazečů,
 • zajištění náležitostí pracovního poměru,
 • navazování obchodních vztahů se zájemci,
 • poskytování služeb našim zákazníkům,
 • doručování objednaného zboží,
 • plnění smlouvy a provádění plateb,
 • správa a zlepšování našich webových stránek,
 • zpracování dotazů a požadavků uživatelů v rámci kontaktního formuláře,
 • marketing vč. průzkumu trhu a měření dosahu našich kampaní v právně přípustném rozsahu nebo na základě vašeho souhlasu,
 • uplatňování a obrana našich práv,
 • obrana proti nárokům z odpovědnosti,
 • zabezpečení našich IT systémů a prevence škod,
 • umožnění používání webových stránek,
 • vyloučení a odstranění poruch webových stránek, jejich optimalizace s ohledem na chování uživatelů.
Dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů samozřejmě zavazujeme i naše zpracovatele.

Na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?

Právní základ zpracování vašich osobních údajů vyplývá z typu obchodního vztahu, tj. vaše osobní údaje zpracovávám pouze do té míry a po dobu,

 • po kterou jste nám poskytli příslušný souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR),
 • po kterou je zpracování nezbytné za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 f GDPR),
 • po kterou zpracování vyžadují právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo
 • pokud je to nutné pro plnění smlouvy s vámi nebo uskutečnění předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 b GDPR).

Komu předáváme osobní údaje?

V závislosti na účelu zpracování předáváme osobní údaje podle popisu níže také třetím osobám (např. dopravcům, balíkovým službám). Tím může dojít k přenosu osobních údajů jak v rámci evropského, tak mimoevropského prostoru, a tedy k ukládání vašich osobních údajů mimo EU. V takovém případě před předáním zajistíme, aby příjemce buď disponoval odpovídající úrovní ochrany (např. na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dané země, nebo zpracováním tzv. standardních smluvních doložek Evropské unie v zemi příjemce), nebo byl k dispozici váš souhlas s předáním.

Vaše osobní údaje mohou být dále předány následujícím příjemcům:

 • pověřeným zpracovatelům (čl. 28 GDPR), např. v oblasti IT služeb, logistiky, poskytovatelů hostingu atd., kteří údaje na pro nás základě pokynů zpracovávají,
 • veřejným orgánům a institucím (finanční úřady) v případě zákonné nebo úřední povinnosti (archivační povinnosti) nebo
 • dalším příjemcům, pro které jste nám udělili souhlas k předání osobních údajů.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním dříve, smažeme vaše osobní údaje po uplynutí běžné doby uložení tři měsíce.

Delší doba uložení je v případě nutnosti možná za účelem vyšetřování při odhalení útoků na naše webové stránky. Jiná doba uložení je přípustná pouze, pokud zákonné archivační lhůty vyžadují delší dobu uchovávání (např. u obchodních dopisů).

Osobní údaje týkající se probíhajícího smluvního vztahu budou uchovávány po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a po jeho ukončení alespoň tak dlouho, dokud budou dány zákonné archivační lhůty nebo dokud neuplynou promlčecí lhůty pro případné právní nároky. Vaše osobní údaje, které jsou generovány v rámci služby Google Analytics, budou smazány v souladu se zásady ochrany osobních údajů příslušných provozovatelů.

Jaká máte práva?

Každý subjekt údajů má právo na:

 • přístup k informacím o svých osobních údajích, které zpracováváme, podle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů podle č. 16 GDPR v případě, že jsou neúplné nebo nesprávné,
 • výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
 • omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR,
 • přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
 • podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů podle č. 17 GDPR.

Právo na odvolání souhlasu

V případě, že jste výslovně souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli s budoucím účinkem odvolat.

To platí také pro odvolání souhlasu, který jste nám udělili předtím, než dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení GDPR. Odvolání souhlasu je účinné do budoucna a nedotýká se zákonnosti zpracování před odvoláním. V případě potřeby můžete napsat na adresu společnosti Andros Austria GmbH nebo poslat e-mail na: info@andros-fruit.eu

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme osobní údaje s ohledem na své oprávněné zájmy, můžete z důvodů vyplývajících z vaší mimořádné situace kdykoli vznést námitku proti zpracování. To zahrnuje i právo vznést námitku proti zpracování k reklamním účelům.

Námitku lze bez požadavku formy zaslat na adresu:

Andros Austria GmbH

Porzellangasse 21/OG1/Top 1

1090 Vídeň

nebo e-mailem na: info@andros-fruit.eu

Změny našich všeobecných zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby změnit naše opatření na ochranu osobních údajů. V takovém případě budou odpovídajícím způsobem aktualizovány také tyto zásady ochrany osobních údajů. Ujistěte se proto, že máte k dispozici aktuální verzi našich všeobecných zásad ochrany osobních údajů.